PRODUCTS 产品中心
021-59186802
调心滚子轴承

调心滚子轴承
调心滚子轴承产品介绍:
 
      调心滚子轴承具有两列滚子,主要承受径向载荷,同时也能承受任一方向的轴向载荷。有高的径向载荷能力,适用于重载或振动载荷下工作,但不能承受纯轴向载荷。该类轴承外圈滚道是球面形,故其调心性能良好,能补偿同轴度误差。
 
        调心滚子轴承按滚子截面形状分为对称形球面滚子和非对称形球面滚子两种不同结构,非对称调心滚子轴承属早期产品,主要是为主机维修服务,新设计主机时则很少选用对称形调心滚子轴承,内部结构经过改进设计及参数优化,与早期生产的调心滚子轴承相比,能够承受大的轴向负荷,这种轴承的运行温度较低,故可适应较高转速的要求。
 
         根据内圈有无挡边及所用保持架的不同可分为C型与CA型两种,C型轴承的特点是内圈无挡边和采用钢板冲压保持架,CA型轴承的特点则为内圈两侧均有挡边和采用车制实体保持架为了轴承的润滑, 可向用户提供外圈带有环状油槽和三个油孔的调心滚子轴承,以轴承后置代号/W33表示。
 
        根据用户的要求也可供应带内圈油孔的调心滚子轴承,为了便于客户装卸和更换轴承, 还可提供内孔带有锥度的调心滚子轴承轴承,锥孔锥度为1:12以后置代号为K表示,为了适应用户的要求也可提供内孔锥度为1:30的轴承,其后置代号为K30内孔带锥度的轴承可用锁紧螺母将轴承直接装在锥形轴颈上,也可借助紧定套或退卸套将轴承安装在圆柱形轴颈上。
 
调心滚子轴承游隙:
 
        对于调心滚子轴承的安装轴向游隙,可用轴颈上的调整螺母、调整垫片和轴承座孔内的螺纹,或用预紧弹簧等方法进行调整。
 
       轴向游隙的大小,与轴承安装时的布置、轴承间的距离、轴与轴承座的材料有关,可根据工作条件。
 
        对于高载荷高转速的调心滚子轴承,调整游隙时,考虑温升对轴向游隙的影响,将温升引起的游隙减小量估算在内,也就是说,轴向游隙要调整得大一点。
 
        对于低转速和承受振动的轴承,应采取无游隙安装,或施加预载荷安装。其目的是为了使调心滚子轴承的滚子和滚道产生良好接触,载荷均匀分布,防止滚子和滚道受振动冲击遭到破坏。
 
        调整后,轴向游隙的大小用千分表检验。方法是先将千分表固定在机身或轴承座上,使千分表触头顶住轴的光洁表面,沿轴向左右推轴,表针的大摆动量即为轴向游隙值。
 
调心滚子轴承适用范围:
 
        钰冶调心滚子轴承可适用于造纸机械、减速装置、铁路车辆车轴、轧钢机齿轮箱轴承座、轧钢机辊子、破碎机、振动筛、印刷机械、木工机械、产业用减速机、立式带座调心轴承。
 
调心滚子轴承安装:
 
       调心滚子轴承在有二条滚道的内圈和滚道为球面的外圈之间,装配有鼓形滚子的轴承。 外圈滚道面的曲率中心与轴承中心一致,所以具有与自动调心球轴承同样的调心功能。在轴、外壳出现挠曲时,可以自动调荷及二个方向的轴向负荷。径向负荷能力大,适用于有重负荷、冲击负荷的情况。内圈内径是锥孔的轴承,可直接安装。或使用紧定套、拆卸筒安装在圆柱轴上。保持架使用钢板冲压保持架、聚酰胺成形保持架及铜合金车制保持架。
 
        对于自调心轴承来说,在将带轴的轴承装入箱体轴孔时,使用中间安装环可防止外圈倾斜与旋转。应该记住的是,有些尺寸的自调心球轴承的滚珠于轴承的侧面,所以中间安装环应该凹进,以防损坏滚珠。大量的轴承一般都采用机械或液压压入法进行安装。
 
        对于可分离型轴承,内圈与外圈可以分开安装,这样就简化了安装工序,是当内外圈都需过盈配合时。在把内圈已安装的轴装入已含外圈的轴承箱时,注意查看内外圈是否正确对中,以避免划伤轴承滚道和滚动部件。如果圆柱和滚针轴承采用不带法兰挡边的内圈或一侧有法兰边的内圈时,建议使用安装套筒。套筒的外径应等于内圈滚道直径F,机械加工的公差标准应d10。冲压外圈滚针轴承使用芯轴安装。
 
调心滚子轴承相关型号查询:
轴承类型      型号      内径      外径      厚度      轴承品牌
调心滚子轴承       23972CAK      360mm      480mm      90mm      NSk
调心滚子轴承      230/500CAE4      500mm      720mm      167mm      NSk
调心滚子轴承      230/500CAE4      500mm      720mm      167mm      NSk
调心滚子轴承      230/500KE4      500mm      720mm      167mm      NSk
调心滚子轴承      232/500CAKE4      500mm      920mm      336mm      NSk
调心滚子轴承      231/500CAE4      500mm      830mm      264mm      NSk
调心滚子轴承      231/500KE4      500mm      830mm      264mm      NSk
调心滚子轴承      232/500CAE4      500mm      920mm      336mm      NSk
调心滚子轴承      240/500CAK30E4      500mm      720mm      218mm      NSk
调心滚子轴承      240/500E4      500mm      720mm      218mm      NSk
调心滚子轴承      240/500E4      500mm      720mm      218mm      NSk
调心滚子轴承      240/500CAK30E4      500mm      720mm      218mm      NSk
调心滚子轴承      23096CAKE4      480mm      700mm      165mm      NSk
调心滚子轴承      23096CAKE4      480mm      700mm      165mm      NSk
调心滚子轴承      23196CAE4      480mm      790mm      248mm      NSk
调心滚子轴承      23196CAKE4      480mm      790mm      248mm      NSk
调心滚子轴承      23296CAKE4      480mm      870mm      310mm      NSk
调心滚子轴承      23296CAE4      480mm      870mm      310mm      NSk
调心滚子轴承      23296CAE4      480mm      870mm      310mm      NSk
调心滚子轴承      23296CAKE4      480mm      870mm      310mm      NSk
调心滚子轴承      23296CAE4      480mm      870mm      310mm      NSk
调心滚子轴承      22219HE4      95mm      170mm      43mm      NSk
调心滚子轴承      22219HKE4      95mm      170mm      43mm      NSk
调心滚子轴承      22319HKE4      95mm      200mm      67mm      NSk
调心滚子轴承      22319HE4      95mm      200mm      67mm      NSk
调心滚子轴承      22219HE4      95mm      170mm      43mm      NSk
调心滚子轴承      22219HKE4      95mm      170mm      43mm      NSk
调心滚子轴承      22319HE4      95mm      200mm      67mm      NSk
调心滚子轴承      21319CK      95mm      200mm      45mm      NSk
调心滚子轴承      21319C      95mm      200mm      45mm      NSk
调心滚子轴承      23218CKE4      90mm      160mm      52.4mm      NSk
调心滚子轴承      22316HE4       80mm      170mm      58mm      NSk
调心滚子轴承      22317HKE4      80mm      180mm      60mm      NSk
调心滚子轴承      22316HKE4      80mm      170mm      58mm      NSk
调心滚子轴承      2316      80mm      170mm      58mm      NSk
调心滚子轴承      22216HE4      80mm      140mm      33mm      NSk
调心滚子轴承      22216HKE4      80mm      140mm      33mm      NSk
调心滚子轴承      21316CDK      80mm      170mm      39mm      NSk
调心滚子轴承      21316CD      80mm      170mm      39mm      NSk
调心滚子轴承      22316HE4      80mm      170mm      58mm      NSk
调心滚子轴承      22316HKE4      80mm      170mm      58mm      NSk
调心滚子轴承      22317HKE4      80mm      180mm      60mm      NSk
调心滚子轴承      NUP2315E      75mm      160mm      55mm      NSk
调心滚子轴承      22217HKE4+H317X      75mm      150mm      36mm      NSk
调心滚子轴承      22317HKE4+H2317X      75mm      180mm      60mm      NSk
调心滚子轴承      2315K      75mm      160mm      55mm      NSk
调心滚子轴承      2315      75mm      160mm      55mm      NSk